Wyniki wyszukiwania dla hasła 'Rola internetu w rozwoju demokracji w Polsce'

Wyniki 1 - 1 spośród 1
Product
Maria Nowina Konopka

Rola Internetu w rozwoju demokracji w Polsce

Wykorzystanie najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym Internetu w procesie demokratycznym dało na Zachodzie asumpt do tworzenia się w politologii nowej teorii demokracji - tzw. demokracji elektronicznej. Umiejętne wdrożenie rozwiązań teoretycznych...
33.25
Menu00
Top