Okładka

Od Marksa do Chruszczowa. Seria: Polskie Studia nad Totalitaryzmem

Dane szczegółowe:
  • Oprawa twarda
  • Rok wydania 2023
  • Liczba stron 304
  • Wymiar [mm] 210X148
  • EAN 9788367830126
  • ISBN 9788367830126
  • Data 2023-08-07
  • ID 569191
Cena: 51.30
Pozycja dostępna
Wyślemy w czasie: 24 h

"Dzisiejsi moskiewscy krytycy Stalina piętnują kult jednostki, zastąpienie decyzji zbiorowych decyzjami jednostkowymi, komenderowanie, postawienie policji politycz-nej ponad partią. Nie podają jednak w wątpliwość socjalistycznego charakteru ustroju zbu-dowanego przez Stalina, chociaż wiedzą dobrze, że forsowne uprzemysłowienie okupione zostało straszliwą pauperyzacją najszerszych mas i że kolektywizacja rolnictwa przeprowa-dzona była przy użyciu środków przymusu i masowego terroru, jedno zaś i drugie stanowiło negację samej istoty socjalizmu". ( Od Marksa do Chruszczowa )


Eksperyment leninizmu trwa już lat 50. Nie będziemy tu prorokowali, jak długo jeszcze może potrwać, gdyż rozporządza jako swą ultima ratfo potężną bronią bomb nuklearnych. Poprzestaniemy więc na stwierdzeniu, że dusza z niego uleciała i pozostała tylko mumia, która czeka, aż ją wypadki złożą na cmentarzysku historii". ( 50 lat Kominternu )


Adam Ciołkosz (1901-1978), polityk socjalistyczny i publicysta, uczestnik wojny z bolszewi-kami i III powstania śląskiego, w II RP członek Polskiej Partii Socjalistycznej, poseł na sejm, więziony przez władze sanacyjne, po wrześniu 1939 r. na emigracji, jeden z liderów PPS, przewodniczący jej Rady Centralnej.

Zobacz również:

Menu00
Top